2 Mayıs 2011 Pazartesi

Artistik Cimnastik Gop ve Diğer Üniversiteler

ÖNE DÜZ TAKLA

Teknik: Eller, dört ayak vaziyetinde omuz genişliğinde yere konulur, baş göğse çekilerek omurga öne iyice yuvarlak yapılır.iki bacağın yeri itmesinden sonra bir süre kollara dayanılır ve ense mindere konulur. Sonra oyun , omurlar ve sırt üzerinden yuvarlanır. Yeri itme anında gerilen bacaklar bükülerek hızla karna çekilir ve yere dayanır.öğrenci , ellerini kullanmadan vücut ağırlık merkezini öne-yukarı getirerek çömelik duruşa ve daha sonra ayağa kalkar.

Yardım Şekli:Öğrencinin üst bacağından itme ve başsını yönetme.

Hazırlık Alıştırmaları:

1) Minder üzerinde tavşan sıçraması hareketi yapılır

2) Sırt üstü beşik yuvarlanması hareketi ayak tabanları yere basacak şekilde çalışır

3) 30cm yüksekliğimde bir kasaya çıkılır ve eller omuz genişliğinde minderlere yerleştirilir ve ense yerleştirilerek öne yuvarlanır.

4) Araştırma 3. minder üzerinde, araçsız yapılır.

Hatalar:ellerin yeterince açılmaması ve yan yerleştirilmesi ensenin mindere tam olarak yerleştirilmemesi, başın göğse çekilmemesi, bacakların dizlerinden bükülmemesi gibi hatalar oluşabilir.


GERİYE DÜZ TAKLA


Teknik: Öne takla gibidir Fakat dönüş geriye 360 derecedir.Dört ayak vazifesinde gövdenin arkaya devrilmesi hareket başlarken eller arkada ayakların gerisinde mindere omuz genişliğinde ve parmaklar omuzlar gösterecek şekilde yerleştirilir.Sırt yuvarlak, dizler karına çekilmiştir.Yuvarlanmanın son safhasında dönüş ellerin kuvvetli itişi ile desteklenir.Öğrenci tekrar çömelik duruşa geçer ve ayağa kalkar.Yardım şekli, alıştırmacının yanına diz çöker ve hareketi, kalçadan arkaya iterek dönüşü kuvvetlendirir.

Hazırlık Alıştırmaları:
Öne taklanın tüm şekilleri öğrenilmiş olmalıdır.
1)Kasa üst parçasının üstüne bir minder serilerek eğik bir zemin oluşturulur.Bu zeminde dört ayak vaziyetinden geriye takla açılır.
2)Minderde, geriye doğru devrilme, ellerin başın yanında ome genişliğinde konulması tekrar öne yuvarlanma sonrada yardımla ters taklaya geçilebilir.

Hatalar: Ellerin arkada yere geç dayanması, gövdenin açılması ve yuvarlanması bir omuz üzerinde yapılmasıdır.Bacakların karına çekilmesi ve aynı zamanda arkaya alınması ile hatalar düzeltilir.

Hareketi Değiştirme ve Bağlamalar:
1)Dört ayak, uzun oturuş, bacaklar açık uzun oturuş diz üstü oturuş ve ayaktan geriye takla.
2)Geriye ters takladan sonra dört ayak vaziyetinde, diz üstü oturuşa, düz cepheye spagata ve terazi duruşuna geçilir.EL DENGESİ (AMUT)
El dengesi, kas, eklem ve denge koordinasyonu yönünden kollar, sırt, bacaklar ve sırayla vücudumuzu olumlu yönden etkileyen etken bir alıştırmadır.
www.manyah.com

Teknik: Öne doğru eğilerek;eller omuz genişliğinde yerleştirilir, parmaklar acık ve karşıyı gösterir.Bükülmeden ayakla itiş yapılarak kalkılır, arkasından kalkan ayak diğer ayağın yanına getirilirken, bacaklar dizlerden bükülmez.Omuzlar, kol gövde uzantısı arasında çıkıntı yapmaz, ileri-geri sürülerek denge kontrol edilir.Denge kontrolünde parmakların hassaslığı da kullanılır.Ayak uçları tavanı gösterirken tüm vücut kasları vücut bütünlüğünü sağlamak için kasılır.


Yardım Şekli:El,baş dengesine olduğu gibidir.Hazırlık Alıştırmaları:

1)Cephe duruşunda, eller üzerine dirsekler bükülmeden sıçramalar yapılır

2)Kollara dayanarak tek bacak sıçramalar yapılır.

3)Alıştırma 2 yardımcılı olarak duvar kenarında yapılır.

4)Duvar destek alınarak öğrencinin hareketi yapması sağlanmalıdır.

5)Minder üzerinde önce yardımcılı sonra yardımcısız hareket yaptırılır.


Hatalar:Ellerin zemine yanlış yerleştirilmesi, dirseklerin bükülmesi, omuz ve eller arası dikeyliğin sağlanamaması, başın yanlış pozisyonu, bacakların bükülmesi, sırtın kavisleştirilmesi.

Bağlantı Hareketleri:1)El dengesinden geriye düz, açık bacak veya adımla takla2)Geriye değişik taklalardan el dengesine geçilmesi.


ÇEMBER (YAN PARENDE)

Çok kısa bir koşudan sonra sağ(sol) bacağın gergin olarak kaldırılmasını, kollarında aynı zamanda yukarı alınması izler. Ritmik olarak yapılan bu hareketten sonra sağ(sol)bacak yere konur.Sağ bacağın yere konulmasından kısa bir süre sonra sağ el yere konur ve sol bacakla savurma yapılırken sağ bacakla yer itilir.

Baş enseye alınır. Sol elde omuz genişliğinde yere dayanır. Alıştırmacıyı gergin bir vücut ve açık bacakla bir an için görmek mümkündür. Daha sonra sol(sağ) bacak arkasından sağ bacak arkasına düşer.

Burada sol kolla yapılacak itme hareketi çok önemlidir. Zamanında yapılması gerekir.

Yardım Şekli;

Yardımcı alıştırmacının arkasında durur kalçadan iki elle çevirmek veya alıştırmacının ayağa kalkışını kolaylaştırmak için üst bacaktan itme yoluyla yardım eder.

Ön Alıştırmalar;

Çembere başlamadan önce, özellikle omuz çemberinin kuvvetlendirilmesi, öğrencilerin AMUT hareketini iyi yapmaları ile koordinasyon kavramının geliştirilmesi zorunludur.

1) Jimnastik sırası üzerine dizleri karına çekerek iki bacak üzerine konma. Burada gövdenin, uzun müddet sıranın üzerinde kollara dayanarak taşınması gerekir.2)Aynı hareket bacakların sıra üzerinde açılması ve arka arkaya konması ile tekrar edilir.

3)Dört tane kasa yan yana konur. Minder tarafından başlanarak merdiven şeklinde bir kombinasyon hazırlanır. Alıştırmacı normal yükseklikteki kasa üzerinde ayakta durur. İkinci kasa 25-30 Cm alçakta, diğer iki kasada ikinci kasaya oranla 15-20 Cm daha alçaktırlar. Kasalar arası genişlik 5-10 Cm olmalıdır.

Kollarını yukarı kaldıran alıştırmacı öne kaldırdığı bacağını alçak olan ikinci kasaya,ellerinin birini üçüncü diğerini dördüncü kasaya dayar.En yüksek kasa üzerinde bacağın savrulması ile dönüş çok kolay yapılır.Alıştırmacı gergin vücutla kendisini yuvarlanmaya bırakmalıdır.4)Jimnastik sırasının sonuna bir sağlık topu, önüne de kasanın üst parçası enine konulur.Kasanın arkasında iki kişi bir ipi belli bir yükseklikte tutar.Alıştırmacı herhangi bir organını ipe dokundurmadan çember dönüşü yapar.


HATALAR;

Gövdenin öne bükülmesi, savurma bacağının etkisiz oluşu, başın enseye veya göğüse çok fazla alınması (dönme anında bakış parmak uçlarında) vs…..


HAREKETİ DEĞİŞTİRME ve BAĞLAMALAR

a) Duruştan veya koşudan sonra çember dönüşü,

b) Koşudan sonra çember dönüşü ve tekrar koşu

c) Bir kola dayalı çember dönüşü.


GERİ TAKLADAN AMUT (ERİŞME AMUDU)
Ayakta gövdenin öne eğilmesini vücudun arkaya düşüşü takip eder.Vücut ağırlığının ayaktan düşüşünü frenlemek için, eller dizlerin yanında önceden yere dayanır.Kalça açısı küçük, bacaklar gergindir.Kalça yere dokunur dokunmaz kollar hızla omuzların arkasında yere dayanır.Geriye doğru yuvarlanış anından kipe pozisyonundan kuvvetli, çabuk bir bacak açılması ve kol itişi yapılır.Bu germe ve uzanma hareketi ağırlık noktası omuzlar üzerinde olmasından yapılmalı, aynı zaman’da baş enseye alınmalıdır.Sonuçta alıştırmacı gergin vücutla amuda geçer.YARDIM ŞEKLİ;Yardımcı hareketin uygulanışı dikkati izler.Ayaklar baş hizasına geldiği zaman üst bacaktan kavrar ve yukarı doğru çekerek alıştırmacının amuda kalkmasına yardım eder.İleri seviyede sadece bir kol ileri uzatılarak amuda kalkan alıştırmacının geriye düşmesine engel olur.

:

Ön Alıştırmalar;Bir harekete geçmeden önce gerekli kol kuvvet kazanılmış ve mum duruşunun kazanılmış olması gerekir.

1) Uzun oturuş vaziyetinde öne esnetme ve geriye gergin bacakla takla

2) Geriye takla yapılırken bacaklar gergin olarak arkaya yukarı savrulur ve cephe vaziyetine düşülür .”En uzak noktaya ayaklarla dokunmak” fikri öğrencilerde erken açılma ile kol itişini geliştirici etki yapar.

3) Yardımla geriye takladan amut, geriye takla bükülü bacaklarla yapılır. Yardımcılar üst bacaktan yukarı doğru çekerek yardım ederler. Kalça ve kollardaki gerilme aynı zamanda yapılır.

4) Arka arkaya bir kaçtane, bükülü bacakla geriye takla, yardım anında üst bacaktan çekmenin ölçüsü zamanla ayarlanmalı ve yardım, öğrencinin hareketi gergin kol ve bacaklarla yapışına kadar devam etmelidir.


Hatalar:

Bacakların bükülmesi, kolların arkaya geç alınması, kalçada yapılan erken veya geç açılmalar görülen en önemli hatalardır. Bu hataların giderilmesi için yukarıda anlatılan ön alıştırmaların tekniklerine en uygun şekilde çalışılması yeterlidir.


Hareketi değiştirme ve bağlamalar:a) dört ayak vaziyetinden sonra geriye takladan amut,

b) ayaktan veya uzun oturuştan sonra geriye takladan amut. Amuttan sonra diz üstü oturuşa, cephe duruşuna veya terazi duruşuna geçilebilir,

c) Arka arkaya birkaç defa geriye takladan amut,

d) Ayakta duruştan gergin bacakla geriye takladan amut.DÖNÜŞLÜ ÇEMBER (KARTVİL)

Harekete giriş bölümü çember dönüşünün aynıdır. Dönme anında bacaklar birleştirilir. Başlangıçta çember dönüşünde olduğu gibi kollar üzerinde bir an amutta kalan vücut 90 derece daha vertikal eksende döndürülür. Bacaklar mindere dokunmadan kollarla çok kuvvetli itme yapılır. Bu kendisinden sonra yapılacak harekete göre değişir.

Ön alıştırmalar:

¼ dönüşlü çember (kartvil) uzun surede uygulanmalıdır.

1) Amuda kalktıktan sona ¼ dönüşle tekrar amuda geçilir. Hareket yardımla yapılır ve bacaklar karına çekilerek inilir.

2) Jimnastik sırasının üzerindeki sağlık topu aşılarak yan çember hareketinin girişi yapılarak amuda kalkılır. Yardımcılar üst bacaktan yardım ederek alıştırmacıyı bir süre amutta tuttuktan sona kalçadan 90 derece çevirerek ayaklarının sıranın ucundaki mindere koyarlar.

3) Yan çemberde anlatılan kasa merdiveni üzerinde arka arkaya yan çember hareketi yapılarak ve her defasında “en çabuk şekilde merdiveni kim tırmanacak” fikri öğrencilere anlatılmalıdır. Böylece öğrenciler vaktinden önce bacaklarını kapamak ve dizlerini merdivene dönmek için çaba harcayacaklardır. Bu ise bizi sonuç olarak ¼ dönüşlü çember hareketine gotürür.


ÖNE DAYANMALI PARENDE ( ÜBERŞLAK )

Teknik: Koşu ve sıçramalı bir adımdan sonra kollar ve bacağın biri öne yukarı kaldırılır öne kaldırılan bacak ve kollar arka arkaya yere dayanır. Baş karşıya bakmaktadır. Aynı anda savurma bacağı harekete katılır. Kollar tamamen gergin dayanma bacağından mümkün olduğu kadar uzakta ve omurga doğrultusundadır. Sıçrama bacağının yardımı ile öğrence amuda kalkar ve bacakları birleştirir. Vücudun ağırlık noktası gergin, kollar üzerinde bulunduğu anda kuvvetli bir itme yapılır. Baş hafif kollar arasındadır. Savurma bacağının fonksiyonu ve gergin kollar uçma devresini önemli şekilde etkiler.

ardım şekli :

Yardımcı hareketin akışını iyi izlemelidir kolların dayanması ile birlikte bir el öğrencinin omzunu aşağıdan ve yukarı doğru çekme yolu ile içte kalan el ile de belden yukarı-öne doğru itme şeklinde yardım eder.

Hazırlık alıştırmaları:

1) Sıçramalı amut çalışması; öğrenciler böylece hem kendi ağırlıklarını taşımayı öğrenir hem de kollar ile yapılan itme ile dayanmalı parendeye hazırlanırlar.

2) Ritmik bir koşu, kolların ve itme bacağının zamanında kaldırılması çok önemlidir sağlık toplarının üzerinden veya başka bir engeli, aşmak yoluyla çalışmalar bir süre sürdürmek gerekir.

3) Kasa üst parçası üzerinde sağda ve solda iki yardımcı ile birlikte çalışma yapılmalıdır. Öğrenci, önceleri pasif kalır ve hareketi yardımcılar yaptırır daha sonraları hareket yerde çalışılır.

HATALAR:Kuvvetli bir koşu, ritmik bir bacak ve kola savurması yapılmaması. Dayanma anında, başın göğse çekilmesi, kolların ve bacakların bükülmesi gibi hatalar yapılmaktadır. (hareket teknik olarak çok iyi anlatılmalıdır)

Hareketi değiştirme ve bağlamalar:Bacaklarla, sıçrama şekli ve konuş, çeşitli şekillerde yapılarak harekette değişiklikler yapılarak yeni harekete geçilir.


DAYANMALI PARENDE (ÜBERŞLAK)

Sıçrama tahtası ile alet arasındaki mesafe diğer atlayışlara oranla daha fazladır.Sıçramadan sonra kollar hızla öne-yukarı savrulur.Dayanma anında kollarla aletin yaptığı açı en az 45 derecedir.Uçma devresinde kol itişinden faydalanmak,uzunluk ve yükseklik kazanmak için amuda sıçramak uygun değildir.

1-Uçma devresinde bacaklar bitişik ve gergin,belde çok hafif bir yay yapılır.Bu yay zamanla ortadan kaldırılır.Baş kollar arasında, dayanma noktasına bakılır.Gergin kollar omuzlardan yapılan kuvvetli bir itişle,

2-Uçma devresi hazırlanır.Vücut gerginliği korunarak inişe geçilir.İnişten kısa bir süre önce kalçada hafif bir bükülme yapılırken, kollar yukarıda dayanma anındaki durumunu korur.

Sıçramanın ve kol savurmasının yetersiz olduğu zamanlar dayanma daha uzundur.Kol itişi,vücut öne devrilmeye başladıktan sonra yapılır.Yine başın daha fazla enseye alınması beldeki yayı, dolayısıyla dönüş hızını artırır.
Yardım Şekli: İki yardımcı aletin önünde durur.Atlayış anında bu iki yardımcı dayanma ile birlikte üst koldan çevirme tutuşu ile kavrar,dönüşü kolaylaşır.ve kollara düşen yükü azaltır.Diğer bir yardımcı da aletin önünde adım vaziyetinde durur.Sıçrama ile birlikte gergin

olan kalça yukarı-arkaya doğru iterek,

1- Uçma devresinde daha iyi girmesini,40-45 derecelik açı ile alete dayanması sağlar.

Ön Alıştırmalar:

Beygire geçmeden önce yerde çift sıçramalı, Dayanmalı Perendenin öğretilmesi şarttır.Bunun yanında vücudu denetim altında tutma, kol ve omuz çemberi kaslarının gelişmiş olması, çok iyi bir sıçrama gibi özelliklerinin de gelişmiş olması gerekir.Ancak bundan sonra kasa veya beygirde dayanmalı parende (überşlak) hareketinin ön alıştırmalarına geçilir.1) Sıçrama tahtası kullanılarak yüksek minderde dayanmalı parende. İki parçalı iki kasa yan yana konulduktan sonra üzerine bir minder serilir.70-80 cm yüksekliğindeki bu minder üzerinden sıçrama tahtası kullanılarak alçak mindere dayanmalı parende.

2) Alıştırma 1’deki yüksek minder önüne bir ip gerilir. Alıştırmacı sıçrama tahtasını kullanarak bu ipe dokunmadan dayanmalı parende yapar. Gerekirse yardım verilir.

3) 100-110 cm yüksekliğindeki yan kasada , mini trambolinden sıçrayrak

dayanmalı parende.

4) Yardımla , yine aynı yükseklikteki uzun kasada dayanmalı parende.

Kasanın yakın ucuna bir sağlık topu konularak uçma devresinin daha yüksek ve dayanma açısının daha büyük olması sağlanır. Yardım , üst koldan çevirme tutuşu ile verilir bütün vücut inişe kadar tamamen gergindir.

5) Normal yükseklikteki kasada sıçrama tahtası kullanılarak yardımla dayanmalı parende yapılacak son alıştırmadır. Ancak alıştırmacılardan çok iyi olanların denemelerine müsaade edilir. Yardım bahsinde anlatıldığı gibi harekete 3 kişi yardım eder. Kollar tamamen gergin , baş normal durumunu korumalıdır bu alıştırmada başarı ile uygulandıktan sonra uzun Beygire geçilir.

Çok güç olan bu tip hareketlerin yapılışı kaba formu ile öğrenildikten sonra , uzun sürede tekrar yolu ile teknik yönden düzeltilmesine gidilir.
Yoksa bir veya iki alıştırma saatinde en iyi şekli ile öğrenme çok kolay değildir.


Hatalar:

Sıçramanın çok zayıf olması; Bu durumda mini trambolin veya iki sıçrama tahtası üst üste konularak daha yükseğe sıçrama sağlanabilir. Bacak-gövde açısının çok büyük olması , dayanma anında aşırı ölçüde bel yayı ve kolların bükülmesi ile itişin yetersiz oluşu yapılacak en önemli hatalardır. Bu hataların çoğu genellikle koşu ve sıçramanın zayıflığından doğmaktadır. Vücudu daha iyi denetim altında tutmak bu hataları ortadan kaldırmak için alıştırma 3’ün amaca uygun şekilde yapılması zorunludur. Mini trambolinden sıçrama daha yüksek ve kolay olduğu için alıştırmacı daha az hata yapacaktır

Hareketi değiştirme ve bağlamalar;a) Yan kasa ve beygirde dayanmalı parende

b) Uzun kasa ve beygirde dayanmalı parende

c) Uzun beygirde ½ ve 1/1 burgulu parende

d) Beygirin yakın ucuna dayanarak dayanmalı parende.

Son iki alıştırma uluslar arası yarışmalarda kullanılabilecek nitelikte , oldukça güç hareketlerdir. Yalnız fikir edinmek bakımından isimleri verilmiştir. Çok gelişmiş gruplarda uygulanılırlar.
Manyah.com'dan alıntıdır.Başarılar arkadaşlar kolay gelsin hepinize.

1 yorum:

Adsız dedi ki...

yaaa müthiş bir site